O společnosti

Firma Drobílek vznikla v únoru 1990 jako firma, zabývající se zemními pracemi, pracemi za pomoci mobilních jeřábů a spediční činností v dopravě

V roce 1994 byly zakoupeny první dva tahače zn. LIAZ 18.33 s návěsy PANAV pro mezinárodní kamionovou dopravu

V roce 1997 firma získala v restituci objekt pro svojí činnost, který však byl ne zcela vhodný pro činnost v dopravě za dalšího rozšiřování vozových jednotek pro MKD

V roce 2011 byl pořízen nový areál firmy, který splňuje veškeré požadavky pro činnost v dopravě na vysoké úrovni, včetně odstavných ploch pro kamiony a technické zázemí firmy

V roce 2015 a 2016 byl zcela zásadně obnoven vozový park firmy. V současné době firma disponuje dopravními prostředky průměrného stáří 2,3 roku, tahače návěsů splňují emisní limit EURO 5 EEV a EURO 6